Esoterische cursussen

Afdrukken PDF


De Mens als Kosmisch Wezen
Jij & de Kosmische Hiërarchieën

 

De Mens als Kosmisch Wezen

Deze cursus biedt een solide fundament aan voor een goed begrip van de esoterische basisconcepten betreffende het menselijk wezen, de menselijke evolutie en de geestelijke werelden. Deze concepten zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van esoterische kennis.

De Mens als Kosmisch Wezen gaat in op:
 • De fundamentele concepten van esoterische kennis
 • De drieledige natuur van lichaam, ziel en geest
 • Het fysieke, etherische en astrale lichaam en het Ik-Ben
 • De 7-jaarscycli van het leven
 • Planetaire en menselijke ontwikkeling
 • De aarde evolutie en mensheids-transformatie
 • Introductie tot de geestelijke hiërarchieën
 • Het menselijk wezen als een microkosmos van de macrokosmos
 • Geestelijke ontwikkeling
De Mens als Kosmisch Wezen creëert:
 • Een fundament waarop je verder je esoterische kennis kunt uitbouwen en waardoor je dichter bij een ervaring met je ware Zelf kunt komen.
De Mens als Kosmisch Wezen houdt in:
 • 8 studiesessies van elk ongeveer 2,5 uur met een interval van 3 weken
 • Cursustijden: van 19.45 uur - 22.30 uur (max.)
 • Lezen, overdenken en enige schriftelijke voorbereiding
 • De cursus kost € 315,-
 • De cursus voorziet in een cursusmap van ca. 150 pagina's en tussentijdse lesbrieven
 • Locatie: Nieuwegein (bij Utrecht)
 • Catering: incl. koffie en thee

Jij & de Kosmische Hiërarchieën

Onze wereld wordt ondersteund door geestelijke wezens wier aanwezigheid en werkzaamheid essentieel is voor haar voortbestaan. Wanneer we onze positie binnen deze geestelijke hiërarchie begrijpen, kunnen we zien hoe deze geestelijke metgezellen ons ondersteunen en wat wij ze kunnen bieden.  Te weten wie je bent en waar je staat geeft een grote kracht en verbondenheid, rust en energie.

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • De negen leden van de hiërarchie, van engelen tot serafijnen
 • De evolutie en de hiërarchieën
 • Onze relatie met de hiërarchieën
 • Tegenwerkende geestelijke wezens
 • Aartsengel Michaël
 • Een relatie ontwikkelen met de engelen
 • De mensheid als het tiende lid van de hiërarchie
Jij & de Kosmische Hiërarchieën presenteert:
 • Concepten en leringen van oude en moderne ingewijden betreffende de geestelijke hiërarchie
 • Ideeën omtrent het ontwikkelen van onze relatie met deze hiërarchie van geestelijke wezens.
Jij & de Kosmische Hiërarchieën houdt in:
 • Het volgen - na de introductiebijeenkomst - van 8 sessies, waarbij elke bijeenkomst ongeveer 2½ uur duurt.
 • Lezen, overwegen en het opstellen van enige gedachten op papier.